Home to 2 users
Who published 196 posts

Administered by:

Contact:

fritjof-formidler@pm.me

Server rules

Below is a summary of rules you need to follow if you want to have an account on this server of Mastodon:

  1. Respektér andres synspunkter.
  2. Tal pænt.
  3. Racistisk eller homofobisk indhold bliver slettet hurtigere end du kan sige "jamen..."
  4. Opfør dig som du ville gøre hvis du var hjemme hos nogen andre.