Follow

Er der mon nogen i netværket på der kan tippe om et øvelokale - eller bare et rum hvor et 9 personer stort orkester kan have lidt grej stående og ellers komme og larme i ny og næ (ca. 1x/md) ? - et sted i Aarhus-oplandet?
Gerne i retning Hjortshøj, men andet er også brugbart!

Hvis du overvejer om dit private hjem kan bruges, så ja - hvis du har plads til PA og trommer!
Vi er søde og rare og renlige, og så spiller vi meget dansevenlig musik (soul og funk fra 60'erne og 70'erne)
:)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!